گروه کسب و کار بانیان اقتصادی تجارت فردای ملل | شماره ثبت 2935 | شرکت مادر تخصصی
هلدینگ توسعه تجارت و آموزش ملل

واحد بازرگانی ملل به عنوان تامین کننده مستقیم راهی درست را برای بازرگانان داخل و خارج فراهم نموده است تا بتوانند با اصول علمی تجارت و امور خود را پیش ببرند .
تلفن دسترسی به ما جهت ثبت سفارش: ۰۹۱۲۰۴۴۷۹۷۵