گروه کسب و کار بانیان اقتصادی تجارت فردای ملل | شماره ثبت 2935 | شرکت مادر تخصصی
هلدینگ توسعه تجارت و آموزش ملل

دپارتمان آموزش

واحد آموزشی گروه ملل طبق قراردادهای داخلی و خارجی با مراکز علمی و آموزشی و تحقیقی سعی بر برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف بصورت کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت با استانداردهای جهانی میباشد
۱_دوره اموزشی در زمینه علوم ورزش بصورت داخلی و خارجی
۲_دوره های فنی در حوزه ورزش های رزمی و بوکس و کشتی و بدنسازی و آمادگی جسمانی بصورت داخلی و حارجی
۳_دوره های انحصاری در حوزه ماساژ ورزشی و درمانی و ریلکسیشن
۴_دوره های کوتاه مدت در حوزه کسب و کار و استارت آپ ها
۵_دوره هایی در زمینه بازرگانی داخلی  و خارجی
۶_طرح همسطح سازی تجربیات افراد متخصص و تکنسین و کاردان
۷_تایید و اعتبار سنجی بین المللی
۸_همکاری در زمینه صدور مدارک مدیریت سیستم طبق استاندارد های جهانی