گروه کسب و کار بانیان اقتصادی تجارت فردای ملل | شماره ثبت 2935 | شرکت مادر تخصصی
هلدینگ توسعه تجارت و آموزش ملل
آموزش و استاندارد
(اجرا و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی)
(ارائه گواهینامه های معتبر داخلی و خارجی)
اسلاید
معادن
(سنگهای تزئینی، صنعتی، معدنی)
اسلاید
حمل و نقل
(هوایی، زمینی، دریایی)
اسلاید
تجارت ورزش
اسلاید
خدمات هوایی و توریستی و گردشگری
اسلاید
مواد غذایی
اسلاید
نفت و مشتقات نفتی
اسلاید

محصولات هلدینگ ملل

مشتریان درباره ما گفته اند

image/svg+xml
محصولات ورزشی بسیار عالی دارید
میلاد
مشتری
میلاد
عالیه!
محسن
مشتری
محسن
شایسته ی بهترینها هستید
محمد
مشتری
محمد
animationanimation